ORGANİZİNG COMMITTEE
Chair
Aziz Tekin (Ankara University, Türkiye)
Members (Alphabetical Order)
Abidin Tatlı (Olive Oil Academy, Istanbul)
Ebru Akdağ (Plant Based Foods Association of Türkiye)
Hakan Erinç (Niğde Ömer Halisdemir University, Türkiye)
Sevim Saritaş (Euro Fed Lipid, Germany)